Rovarölő szerek
Fentrol CS

Taglózó hatású mikrokapszulázott rovarölő szer.

Kalászos kultúrákban a vetésfehérítő bogár elleni permetezéseket a bogarak kártételi küszöbértékének (5-15 bogár/10 hálócsapás) ismeretében, általánosan a bogarak táblára történő tömeges betelepedési időszakában, illetve a lárvák tömeges kelése idején kell elvégezni. A gabonalevél-tetvek elleni permetezéseket a fertőzött növényállomány ismeretében a levéltetű-kolóniák tömeges kialakulása előtt, általánosan a kalászosok szárba indulásától a virágzásig terjedő időszakban célszerű elvégezni.

Őszi káposztarepcében a védekezést repcedarázs fiatal lárváinak a betelepülésekor kell elkezdeni. Növényenként általánosan 2 db álhernyó megjelenésekor indokolt a védekezés. A kártevő elleni permetezések helyes agrotechnika alkalmazása mellett, az árvakelések irtásával részben mellőzhetők. A repcében egyéb levél-, hajtás-, virág- és terméskárosító ellen (Repcefénybogár, repceszár-ormányos és repcebecő-ormányos, repcebolha) a kezeléseket a kártevők táblára történő betelepedési időszakában, az imágólétszám figyelemmel kísérése mellett javasolt elvégezni. Repcebolha esetén a károsított levélfelület ismeretében kell dönteni a védekezések szükségességéről. Virágzó repcében a készítmény csak méhkímélő technológiával használható fel.

Napraforgóban károsító levéltetvek ellen a védekezéseket lehetőség szerint a virágzás előtti időszakban az első kis kolóniák megjelenésekor indokolt elvégezni. A környező területekről betelepedő mezei poloskák elleni védekezésekről növényvizsgálat alapján lehet dönteni. Ha az imágók száma növényenként legalább 4 db a védekezések minden esetben javasoltak.

Borsóban a levéltetvek elleni védekezéseket a kártevők megjelenésekor, a táblára történő betelepedésekor az első össze nem függő kolóniák kialakulása előtt kell megkezdeni. A levéltetvek borsótáblára történő betelepedése és felszaporodása sárgatálas megfigyeléssel követhető nyomon. Bagolylepkék lárvái ellen a védekezéseket rajzásmegfigyelés ismeretében a fiatal L1-L2 fejlődési stádiumú hernyók ellen kell elvégezni, idősebb hernyók ellen a védekezések hatékonysága csökken. A kezeléseket általánosan 1-2 lárva/m2 kártételi küszöbérték elérésekor javasolt elvégezni. A permetlé mennyiségét a lombfelület nagyságától függően kell megválasztani. A permetléhez borsóban való alkalmazásakor tapadásfokozó szer (pl. Designer) hozzáadása szükséges. A tenyészidőszakban maximum 2 db kezelés engedélyezett.

Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

Hatásmód

A Fentrol CS piretroid, idegméreg. Taglózó hatását az axonmembrán Na++ ion áteresztőképesség befolyásolásával éri el. Kontaktkészítmény, a kártevők táplálkozás és érintkezés útján veszik fel. A termék a gamma-cihalotrin hatóanyagot speciális CS (mikrokapszula vizes szuszpenzióban) formulációban tartalmazza a hosszabb hatás érdekében.

Összetevők

  • 60 g/l gamma-cihalotrin

Formuláció

  • mikrokapszulás, vizes szuszpenzió (CS)

Forg. kategória

  • II.

Hatásmód

  • Kontakt

Kiszerelés

  • 1 literes flakon

Felhasználás

Kultúra Károsító; Tápanyag hiány Kezelések maximális száma Dózis É.V.I (nap) Alkalmazás BBCH fenológia szerint
Őszi búza, Tritikálé, Rozs, Zab, Őszi árpa, Tavaszi árpa Levéltetvek, Vetésfehérítő bogarak 2 0,08 l/ha 28 nap Szárbaindulás kezdete - Virágzás vége 30 - 69
Repce Repcebolha, Repcedarázs, Repceszár-ormányos, Repce-fénybogár, Repcebecő-ormányos, Levéltetvek 2 0,06-0,08 l/ha 28 nap Szikleveles állapot - Becőképződés vége 10 - 79
Napraforgó Levéltetvek, Poloskák 2 0,08 l/ha 28 nap 4 leveles állapot - Virágzás vége 14 - 69
Borsó Levéltetvek, Bagolylepke lárvák 2 0,08 l/ha 14 nap További információ: okirat/címke

Keverhetőség

Az adott kultúrában engedélyezett gyomirtó szerekkel (például: Hadden Star Forte, Taltos, Mustang, Synero), gombaölőkkel (például: Ampera, Eminent, Green Star, Imperis Vital, Efilor, Eldorado), regulátorokkal (T-rex, Pylon), lombtrágyákkal (Wuxalok) és folyékony fejtrágyákkal (Azospeedek) kombinálható és kipermetezhető.

AKG programban is alkalmazható

Igen

Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz

Nem

Biotermesztésben használható

Nem

Tárolhatóság

3 év

Munkaegészségügyi várakozási idő

0 nap

Méhveszélyesség

Mérsékelten kockázatos

Tűzveszélyesség

Nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség

Kifejezetten veszélyes
Kapcsolódó technológiák

Őszi búza
Tritikálé
Rozs
Zab
Őszi árpa
Tavaszi árpa
Repce
Napraforgó
Borsó