Pipitér-félék

Pipitér-félék

A gabonatáblák igen gyakori gyomnövényei között figyelhetjük meg a fészekvirágzatúak családjába (Asteraceae) tartozó pipitér fajokat. Elsősorban a parlagi pipitér (Anthemis arvensis), valamivel kisebb jelentőséggel a szöszös pipitér (Anthemis austriaca), és végül, de egyáltalán nem elhanyagolható mennyiségben a homoki pipitér (Anthemis ruthenica) is gyomosít. Egyéves, közepes termetű gyomok.

Alaktanjuk

A három faj közös tulajdonsága, hogy a sziklevelek kerekded oválisak, ülők. A vacok minden része pelyvás, valamint a termés bordás, de nem bibircses. A fészekvirágzat sugárvirágai fehérek, a csöves virágok sárgák. Leginkább szembetűnő különbség a három leggyakoribb pipitér között, hogy a szöszös pipitér levélszeletei szabályosan, fésűsen hasogatottak, a másik két fajnál viszont a levélszeletek nem szabályosan hasogatottak. A parlagi pipitér vacokpelyvája ár alakú, ép, lassan kihegyesedő. Kopaszodó, esetleg pelyhes növény. Ezzel szemben a homoki pipitér vacokpelyvája visszás-tojásdad, csúcsán fogacskás. Emellett szürkén molyhos-gyapjas növény.

 Előfordulásuk

A parlagi pipitér főleg a könnyebb vályog- vagy homoktalajokat kedveli. A savanyú talajokon mindenütt gyakori. A szöszös pipitér ettől eltérően elsősorban a meszes, száraz, tápanyagban gazdag vályog- és homoktalajok növénye. A homoki pipitér – ahogyan neve is utal rá – a homokpuszták növénye.
Az országos szántóföldi gyomfelvételezések adatai alapján megállapítható, hogy az utóbbi évtizedekben mindhárom pipitérfaj borítási értéke, fontossága nőtt. Az őszi búza legjelentősebb nyár eleji gyomfajai. A gabona állományokon kívül megjelennek ültetvényekben is, illetve utak mentén, ruderális, zavart területeken fordulnak elő. A leggyakoribb, parlagi pipitér borítási hányada három ezrelék, ezzel a búza húsz legfontosabb gyomja közé sorolható. A szöszös pipitér gyakorisága ennek fele.

Kártétel, védekezés:

A pipitér fajok az ellenállóbb kétszikűek közé tartoznak. Gyomirtásuk több kihívást is tartogathat. Egyrészt a T2-es életformájú, tehát az ősszel, kora ősszel kikelt pipitérek tavaszra annyira megerősödnek, hogy gyomirtó szerekkel már nehezen irthatók. Ráadásul a hagyományos, hormonhatású készítményeket jól toleráló, szőrözött levélzetük akadályt képez a gyomirtó hatóanyagok szövetekbe jutásának. Tehát az alkati toleranciát mutató pipitérek elleni védelemben hasonló súllyal kell figyelembe venni a megfelelő hatóanyagválasztáson túl a helyes időzítés és a megfelelő adjuváns kiválasztásának fontosságát is.

Kapcsolódó képek

Kapcsolódó technológiák

Őszi búza
Repce