Gombaölő szerek
Promino

Rozsda- és kalászfuzárium-specialista egy készítményben.

Kalászosokban (őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, tritikálé) levélfoltosságok, lisztharmat és rozsdák ellen a permetezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor, általában a szárnövekedés kezdetén javasolt megkezdeni, és a fertőzési veszélyhelyzettől függően 2-3 hét múlva megismételni. Szeptóriás pelyvafoltosság ellen a kalász és a felső levélemelet védelme érdekében szintén megelőző jelleggel, a zászlóslevél megjelenésétől teljes virágzásig célszerű a permetezés elvégzése. Kalászfuzáriózis ellen a készítménnyel végzett kezelést a virágzás kezdetén javasolt végrehajtani, törekedve a kalászok egyenletes permetlé-fedettségére. A fertőzésre hajlamosító körülmények között, illetve a pirenofórás levélfoltosság és a kalászfuzáriózis ellen az engedélyezett nagyobb dózis (0,65 l/ha) kijuttatása indokolt.

Őszi és tavaszi káposztarepcében gombás betegségek ellen a készítményt megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell kijuttatni. Leptoszfériás betegség ellen a fertőzésre hajlamosító körülmények között javasolt egy őszi kezelés (őszi káposztarepce) elvégzése tőlevélrózsás állapotban. A tavaszi kezelést az oldalhajtások képződésének idején indokolt végrehajtani. A szklerotíniás és alternáriás betegségek elleni permetezést sárgabimbós állapotban szükséges elvégezni.

Hatásmód

A protiokonazol szterolbioszintézist gátló, felszívódó hatóanyag. (FRAC kód: 3)

Összetevők

  • 300 g/l protiokonazol

Formuláció

  • emulzióképző koncentrátum (EC)

Forg. kategória

  • I.

Hatásmód

  • Felszívódó

Kiszerelés

  • 5 literes kanna

Felhasználás

Kultúra Károsító; Tápanyag hiány Kezelések maximális száma Dózis É.V.I (nap) Alkalmazás BBCH fenológia szerint
Őszi búza, Tavaszi búza Kalászfuzárium, Rozsda, Lisztharmat (gabona), Szeptória, Pirenofóra 2 0,33-0,65 l/ha 35 nap Bokrosodás - Virágzás vége 25 - 69
Őszi árpa, Tavaszi árpa Pirenofóra, Lisztharmat (gabona), Rozsda, Rinhosporium 2 0,33-0,65 l/ha 35 nap További információ: okirat/címke
Rozs Rozsda, Rinhosporium 2 0,33-0,65 l/ha 35 nap További információ: okirat/címke
Tritikálé Lisztharmat (gabona), Szeptória, Rinhosporium 2 0,33-0,65 l/ha 35 nap További információ: okirat/címke
Repce Alternária, Fóma, Fehérpenész 2 0,3-0,6 l/ha 35 nap 6 leveles - Sárgabimbós állapot 16 - 59

Keverhetőség

A rezisztencia kialakulásának megelőzése érdekében a készítményt ajánlott más hatásmechanizmusú hatóanyagokat tartalmazó készítményekkel szerrotációban, alternálva kijuttatni.

AKG programban is alkalmazható

Igen

Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz

Nem

Biotermesztésben használható

Nem

Tárolhatóság

2 év

Munkaegészségügyi várakozási idő

0 nap

Méhveszélyesség

Nem jelölésköteles

Tűzveszélyesség

Nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség

Kifejezetten veszélyes
Kapcsolódó technológiák

Őszi búza
Tavaszi búza
Őszi árpa
Tavaszi árpa
Rozs
Tritikálé
Repce