Kakaslábfű

Kakaslábfű

A közönséges kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), a pázsitfüvek (Poaceae) családjába tartozó egyszikű gyomnövény. A legelterjedtebb és legveszélyesebb egyszikű gyomnövény Magyarország szántóföldjein, Az Ujvárosi-féle életformarendszer szerint nyár elején csírázó, ősszel magot érlelő (T4), egyéves gyom.

 Alaktana

Formagazdag, szőrtelen, jól bokrosodó, erőteljes növény. Az első levelek begöngyöltek, egyenesen, felállóan növekednek. Levelei szélesek, szélük éles, de nem fogazott, csak a levélhüvely közelében szőrözött. Nyelvecskéje nincs, a levéllemez középső ere a tövénél pirosas színezetű. Jellemzője, hogy a levélhüvely, és így a szártag laposan összenyomott. Buga virágzata laza, a virágok fürtszerű kalászokba rendeződnek. Júniustól késő őszig virágzik. Rengeteg magot érlel, négyzetméterenként akár több ezret. Az érett magvak csírázóképességüket több évig megtartják.

Előfordulása

Melegigényes növény, a tápanyagban (nitrogén) gazdag, könnyen felmelegedő, közepes humusztartalmú homokos és vályogtalajokat kedveli leginkább, így tulajdonképpen a kötött talajokon kívül mindenütt megtalálja életfeltételeit. Az árasztást is jól tűri. Magyarországon gyakorlatilag minden kultúrában megtalálható, legyen az szántóföldi, vagy kertészeti állókultúra. Nem művelt területeken is gyakran megjelenik. Jól tűrve a vízborítást, a rizsnek is jelentős gyomnövénye lehet.

A parlagfű mellett hazánk leggyakoribb, legnagyobb borítású gyomnövénye, ami különösen a kapás kultúrákban és a gabonatarlókon érvényes.

 Kártétel, védekezés:

Nagyobb mélységből is csírázóképes, csírázási időszaka elnyújtott, gyakran több hullámban kel. A kakaslábfű a kultúrnövények fiatal állapotában jelent komoly konkurenciát, különösen kukoricán. Amennyiben a kukorica 4 leveles állapota előtt csírázik a gyom, akkor a termésveszteség elérheti a 30%-ot. A későbbi csírázású kakaslábfű már nem okoz jelentős termésveszteséget. Korai csírázáskor a gyom magprodukciója is akár tízszeres mértékű lehet. Allelopátiás hatásával képes korlátozni a kukorica csírázáskori növekedését is.

Az alapkezelések jól irtják, de védekezhetünk ellene posztemergens módon is. Kétszikű kultúrákban jó megoldás lehet a szelektív egyszikűirtók felhasználása, vagy kukoricában a szulfonilureák csoportjába tartozó hatóanyagok némelyike, esetleg a triazinok, vagy triketonok csoportjából bizonyos hatóanyagok. 

A kakaslábfű gyökérváltás idején, 1-3 leveles állapotában a legérzékenyebb a gyomirtókra. Némely hatóanyag még későbbi fejlettségben is alkalmazható, de célszerű a gyom mielőbbi irtása.

Kapcsolódó képek

Kapcsolódó technológiák

Kukorica
Napraforgó
Szója